Νίκος Τσίνος


  Πού μπορεί να φτάσει η τέχνη; Υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη δημιουργία; Θα μπορούσαμε απλά να υπάρχουμε μέσα σε αυτή την τύρβη της καθημερινότητάς μας δίχως έστω και μιας επίφασης καλλιτεχνικής δημιουργίας; Η επανάληψη στην εργασία αλλοτριώνει την ίδια την εργασία αυτή καθ’ αυτήν και κατ’ επέκταση τον θεσμό του ατόμου μέσα στην κοινωνία;   […]

Το Δημιούργημα